Pleševka

Sasvim je sigurno da je najbolja voda za piće ona koja se natoči na prirodnom nezagađenom izvoru. Ovakva voda je izrazito prozirna i čista. Izvorska voda dolazi iz čistog podzemnog izvora i istječe prema površini. Na području Gorskog kotara nalaze se tri vodoopskrbna rezervata: sliv izvora Kupe, crnoluški sliv i sliv Lokvarskog jezera, a rijeka Kupa je sa pritocima najznačajniji vodotok tog šireg područja. Goranskim područjem prolazi i razvodnica Jadranskog i Crnomorskog sliva, koji se nalaze relativno blizu, na udaljenosti svega oko 12 km. Crnomorski sliv okuplja jedno od najvodonosnijih područja Hrvatske sa godišnjom količinom oborina od 3.500 mm, a to su podslivovi Crnoluške depresije. Vodotoci Crnoluške depresije teku na nadmorskoj visini od oko 700 m.n.m. i tako imaju velik hidroenergetski potencijal, završavajući u ponornim zonama krškog reljefa. Na njima se vrše hidrološka promatranja te organiziraju turističke aktivnosti. Crni Lug je dobio vodovod iz izvora Gločevac davne 1934. godine, gdje je kapacitet vode min. 2l/s, a max. 5l/s. Početkom 80-ih godina prošlog stoljeća na brdu Pleševka, na 764 m.n.v. izrađena je vodosprema od 250 m3 za potrebe mještana Crnog Luga, Bijele Vodive i Malog Sela. Iako nije iz neposrednog izvora, ova je voda izrazito kvalitetna obzirom da čitavim tokom protječe na nadmorskoj visini višoj od samog mjesta. Obzirom na određeni odmak u nadmorskoj visini u odnosu na Crni Lug (721 m.n.v.), sa Pleševke se isto tako pruža lijep panoramski pogled na Crni Lug, Malo Selo, ali i okolna brda Gločovac, Mašenićak, Glavicu, Drgomalj te naravno na planinu Risnjak.

Pleševka

Kontakt

Karte i putevi su informativnog oblika i koristite ih na vlastitu odgovornost.
Copyright © 2017. All Rights Reserved Grad Delnice & CroSpot