Lukanova voda

Historisch gezien was deze kleine waterstroom ooit een belangrijke verfrissingbron voor mensen en hun vee. In het verleden, tijdens de warme zomermaanden, werd het regelmatig gebruikt door vele boeren die hun velden bewerken en het was ook een belangrijke waterbron voor het vee. Tegenwoordig is Lukanova Voda of Lukanova Water een natuurmonument en een herinnering aan het landbouwleven in en rond Delnice.

Lukanova voda

Contact

Kaarten en routes zijn informatief en gebruiken ze op eigen risico.
Copyright © 2017. All Rights Reserved Grad Delnice & CroSpot