Hajdova hiža

U području planine Drgomalj smještenog sjeverno od grada Delnica nalazi se Hajdova hiža – najveća, ali nažalost i teško dostupna spilja Gorskog kotara. Turistima prolaz nije dozvoljen, no pećina zato predstavlja pravi mamac profesionalnim speleolozima. Prilično prostran ulaz koji slovi kao najveća podzemna dvorana otkrivena u našem kršu (duga je 85 metara, široka 27 metara i visoka oko 16 metara) daje tek privid jednostavnosti prolaska jer put dalje vodi u iznimno strme hridi i duboke, još vijek neistražene kanale.

Hajdova hiža

Kontakt

Karte i putevi su informativnog oblika i koristite ih na vlastitu odgovornost.
Copyright © 2017. All Rights Reserved Grad Delnice & CroSpot