Mikulaškova špilja

Mikulaškova špilja je omanja neistražena špilja na pola puta između Traven vrha i Pola puta (na šumskoj cesti prema Praprotu), u predjelu Paradeći Lomi. Ime je dobila prema starom delničkom lugaru Slavku Pleše (Mikulaškovom) koji je svoj radni i životni vijek posvetio održavanju šumskoga reda, brinući se o obilježavanju i urednosti šume kao našeg najvećeg bogatstva.

Mikulaškova špilja

Kontakt

Karte i putevi su informativnog oblika i koristite ih na vlastitu odgovornost.
Copyright © 2017. All Rights Reserved Grad Delnice & CroSpot